FARMHOUSE APRON KITCHEN SINKS

FIRECLAY FARMHOUSE WHITE DOUBLE BOWL 5050-3220 SIZE :31 7/8"X19 3/4" DEPTH : 8.5"
FIRECLAY FARMHOUSE WHITE SINGLE BOWL-3020 SIZE :30"X19 3/4" DEPTH : 8.5"
DOUBLE BOWL HANDCRAFTED FARMHOUSE WITH APRON 16G 50/50-3321 SIZE :32 7/8"×20 3/4" DEPTH : 10"
SINGLE BOWL HANDCRAFTED FARMHOUSE WITH APRON 16G 3321 SIZE :32 7/8"X20 3/4" DEPTH : 10"